• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Teoria rynków efektywnych a inwestowanie.

Mnóstwo osób perfekcyjnie wie co to są media. Mimo to czego tak rzeczywiście dostarczają nam media? Czy informacje oraz wydarzenia są zawsze przedstawiane sumiennie a informacje sprawdzone. Skąd jesteśmy w stanie wiedzie czy media nas nie okłamują? Są rozmaitego rodzaju środki masowego przekazu. Media publiczne i środki masowego przekazu komercyjne. Media komercyjne utrzymują się zwykle z reklam. Obserwując stację telewizyjną komercyjną natrafiamy na przerywniki w postaci reklam. Środki masowego przekazu publiczne na ogół oraz utrzymują się w głównej mierze z abonamentu, jakkolwiek też z reklam. Środki masowego przekazu dzielimy także na prasę, radio oraz telewizję a też strony typu ANCHOR. Środki masowego przekazu dzielimy też na innowacyjne media i stare środki masowego przekazu. Nie każdy także zastanawiał się jaką rolę pełnią media? I jak na nas oddziałują. Niejednokrotnie to na podstawie mediów i informacji w nich zawartych dowiadujemy się co dzieje się na świecie i na podstawie tych wiadomości wyrabiamy sobie zdanie na dany temat, kreujemy swój światopogląd. Media mają obfity wpływ na nas, odbiorców. I często to wykorzystują. Wobec tego odrobina sceptycyzmu nigdy nie zaszkodzi jeżeli chodzi o środki masowego przekazu.

1. Przeczytaj to

2. Sprawdź teraz

Rynek ropy naftowej i jego wpływ na światową gospodarkę.

Categories: Biznes

Comments are closed.